Δευτέρα, 27 Σεπτεβρίου 2021
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ - Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2012
[18/06/2012 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/STARUPGREECE.GR]
Το συνημμένο αρχείο περιλαμβάνει ενδεικτικά στοιχεία για διάφορες κατηγορίες επιχειρηματικού κόστους, ώστε κάθε υποψήφιος επενδυτής ή επιχειρηματίας να είναι σε θέση να εκτιμήσει τις βασικές δαπάνες που συνεπάγεται η επιχειρηματική του δραστηριότητα.
Με τον τρόπο αυτό, τα συγκεκριμένα στοιχεία, παρότι έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν καλύπτουν όλο το φάσμα των κατηγοριών κόστους, συμβάλουν στον καλύτερο προσανατολισμό, των νέων ιδίως επιχειρηματιών, κατά τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Το αρχείο θα επικαιροποιείται σε τριμηνιαία βάση.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ