Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020
ΠΟΛ.1059/1.4.2011 - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
[04/04/2011 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAX HEAVEN]
ΠΟΛ.1059/1.4.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: « Καθορισμός διαδικασιών προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μίας στάσης για τη σύσταση των εταιρειών

Αθήνα, 1 Απριλίου 2011

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'- Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ. Μπουγιούκντολαπτσή
Τηλέφωνο: 210 3375888
Fax: 210 337
5041
E-mail: mitrwo.b1@yo.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1059

ΘEMA: Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: « Καθορισμός διαδικασιών προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μίας στάσης για τη σύσταση των εταιρειών ».


Σας κοινοποιούμε την Κ.Υ.Α. με αριθ. K1-802/23.3.2011 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 470/Β/24-3-2011, η οποία αφορά τη σύσταση προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικών (Ε.Π.Ε., Α.Ε.) εταιρειών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης αυτών, από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

Θα ακολουθήσει άμεσα εγκύκλιος, με την οποία θα παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή της.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ