Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ
[20/03/2012 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ