Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
[03/03/2015 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]

Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις στην Ε.Ε. στην μείωση κόστους έναρξης μιας επιχείρησης 

 

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα ενημέρωση για την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στις χώρες της Ένωσης, το 2014 σε σχέση με την δέσμευση τους να απλοποιήσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται και να μειώσουν το κόστος έναρξης για να ξεκινήσει κάποιος μια επιχείρηση. 

Συνολικά η Ε. Ε. έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην μείωση του κόστους και του χρόνου που απαιτείται για την έναρξη μιας επιχείρησης.

Ενδεικτικά το 2008 ο μέσος όρος χρόνου και κόστους δημιουργίας μιας επιχείρησης ήταν 9 ημέρες και 463,00 ευρώ. Το 2014 ο χρόνος έχει πέσει μόνο στις 3,5 ημέρες και το κόστος στα 372,00 ευρώ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την καλύτερη πρόοδο στην μείωση του χρόνου δημιουργίας μια ατομικής επιχείρησης, με την απλοποίηση των διαδικασιών, την πέτυχαν η Δημοκρατία της Τσεχίας και η Σουηδία.  Η Ελλάδα όμως, μαζί με την Βουλγαρία πέτυχαν  την καλύτερη πρόοδο στην μείωση του κόστους χάρη στην απλοποίηση των διαδικασιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα σημείωσε μαζί με άλλες 5 χώρες βελτίωση σε όλους τους στόχους που έχει θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διευκόλυνση της έναρξης μιας επιχείρησης.