Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» & «ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
[14/11/2014 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/EPIXEIRO.GR]

Επιδοτούμενα Προγράμματα Εξειδίκευσης με θέμα: «Ηλεκτρονικό εμπόριο» & «Εξαγωγές προϊόντων»

Tο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε συνέχεια της επιτυχούς συνεργασίας τους, συνδιοργανώνουν 3ο κύκλο Σεμιναριακών Προγραμμάτων Εξειδίκευσης, που στοχεύουν στην βελτίωση και ολοκλήρωση των γνώσεων των συμμετεχόντων σε θέματα διεθνούς και ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και στην πρόληψη ή και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το διεθνές και ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο 2014 σε Αίθουσα του ΕΒΕΘ, τα ακόλουθα δύο σεμινάρια:

«Εξαγωγές Προϊόντων», στις 1-8/12/2014, διάρκειας 25 ωρών, κόστους 250 ευρώ

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο» (9-15/12/2014), διάρκειας 25 ωρών, κόστους 260 ευρώ

Τα εν λόγω σεμινάρια μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45 με αίτηση της επιχείρησης στον ΟΑΕΔ, όμως σε περίπτωση που δεν ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, το Επιμελητήριό μας προτίθεται να επιδοτήσει τη συμμετοχή συνολικά ως 50 εκπροσώπων ταμειακά ενήμερων επιχειρήσεων-μελών του, καταβάλλοντας το 50% του κόστους συμμετοχής, δηλαδή 125€/άτομο για το σεμινάριο «Εξαγωγές Προϊόντων» και 130€/άτομο για το σεμινάριο «Ηλεκτρονικό Εμπόριο». Είναι ευνόητο ότι κατά την επιλογή των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν, θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τα Προγράμματα Εξειδίκευσης από τα επισυναπτόμενα αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται σχετικές αιτήσεις εγγραφής, που θα πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται σ' αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια μπορούν να επικοινωνήσουν με το ανωτέρω Πανεπιστήμιο, στα τηλ. 2310-891676 & 891671, καθημερινά από 9.30 έως 14.30.