Δευτέρα, 27 Σεπτεβρίου 2021
ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ 20% ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Α.Ε.
[06/12/2012 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]

Τι λέει το Ε.Β.Ε.Α. για την φορολόγηση με 20% στις μεταβιβάσεις των Α.Ε.


Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
 
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, με αφορμή τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει για την επιβολή υψηλού συντελεστή φορολόγησης 20% στη μεταβίβαση μετοχών ανωνύμων, μη εισηγμένων εταιρειών που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, καλεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
 
Όπως επισημαίνει ο κ. Μίχαλος, μια τέτοια βαρύτατη φορολογική επιβάρυνση θα αποτελέσει αντικίνητρο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς θα θέσει μεγάλα εμπόδια στην είσοδο νέων επιχειρηματιών στην αγορά.
 
Για το λόγο αυτό, επισημαίνει ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ,  η κυβέρνηση θα πρέπει να διατηρήσει χαμηλό το συντελεστή φορολόγησης της πώλησης των μετοχών των ανωνύμων εταιρειών, προκειμένου σε αυτές να επενδυθούν νέα κεφάλαια.
 
Έτσι, η ελληνική οικονομία θα έχει μεγαλύτερα οφέλη σε σχέση με αυτά που θα αποκόμιζε από μία υψηλή φορολόγηση, καθώς θα κατορθώσει να προσελκύσει κεφάλαια και να δημιουργήσει πολλαπλάσια έσοδα από νέες πηγές επενδύσεων.
 
Ακόμη, θα ενθαρρύνει τις μεταβιβάσεις των μετοχών των ελληνικών εταιρειών και με τον τρόπο αυτό θα αυξήσει μετά βεβαιότητας τα έσοδά της, τόσο από τη φορολογία αυτής καθαυτής της μεταβίβασης, όσο και από την κίνηση των κεφαλαίων που θα προκύπτουν από την πώληση των μετοχών, τα οποία θα επανατοποθετούνται στην ελληνική αγορά.
 
Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει ο κ. Μίχαλος, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα πρέπει να λάβει υπόψη του, ότι λόγω της έλλειψης ρευστότητας που υπάρχει σήμερα, η δυνατότητα πώλησης των μετοχών τους από τους επιχειρηματίες αποτελεί μια λύση εξεύρεσης νέων πόρων και επιβίωσης της εταιρείας τους. Η περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση της μεταβίβασης μετοχών, αφαιρεί από τον έλληνα επιχειρηματία την τελευταία λύση που του έχει απομείνει για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής του, γεγονός που θα οδηγήσει στο κλείσιμο μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.