Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
«ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ» ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
[26/09/2013 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/IN.GR]

«Νομοτεχνική» βελτίωση στη τροπολογία για την έξοδο επιχειρήσεων από την Ελλάδα

Στην αναδιατύπωση της «φωτογραφικής» ρύθμισης που είχε κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών για τις «Δημόσιες Υπεραστικές Οδικές Μεταφορές» και αφορούσε στη διαγραφή εταιρειών από το Χρηματιστήριο χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια πρόταση προχώρησε σήμερα Πέμπτη το υπουργείο Οικονομικών, μετά από τις αντιδράσεις που ήγειρε η αρχική τροπολογία.

Η νέα τροπολογία που υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα και τον υπουργό Υποδομών κ. Μ. Χρυσοχοίδη προβλέπει τα εξής: «Εάν, συνεπεία των εταιρικών μετασχηματισμών, οι μέτοχοι της απορροφώμενης, διασπώμενης ή μετατρεπόμενης εταιρίας λαμβάνουν εισηγμένες μετοχές σε οργανωμένη αγορά κράτους άλλου πλην της Ελλάδας, σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω μετασχηματισμών, το ποσοστό της απαιτούμενης πλειοψηφίας του πρώτου εδαφίου ορίζεται σε 90%. Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται εάν, συνεπεία εταιρικών μετασχηματισμών, οι μέτοχοι της απορροφώμενης, διασπώμενης ή μετατρεπόμενης εταιρίας λαμβάνουν μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα.»

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Οικονομικών η νέα ρύθμιση την αποσκοπεί στην προσέγγιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τα ισχύοντα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το απαιτούμενο ποσοστό. Με τις προτεινόμενες νομοτεχνικές αλλαγές διασφαλίζεται ότι η ρύθμιση δεν θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις συγχωνεύσεις μεταξύ ελληνικών εισηγμένων εταιριών, καθώς γι’ αυτές το ποσοστό θα παραμείνει 67%, ενώ διατηρείται η δικλείδα ασφαλείας αυξημένου ποσοστού 90% όσον αφορά τις συγχωνεύσεις με αλλοδαπές εισηγμένες, κατά τα πρότυπα των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών.
Σήμερα το ποσοστό που απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί διαγραφή εισηγμένων μετοχών μέσω independent squeeze-out, δηλαδή εξαγοράς των μετοχών των λοιπών μετόχων από τον μέτοχο πλειοψηφίας (χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια πρόταση) σε άλλες χώρες της ΕΕ έχει ως εξής:

Χώρα

% independent squeeze out

Αυστρία

90%

Γαλλία

95%

Γερμανία

95%

Δανία

90%

Ηνωμένο Βασίλειο

Δεν προβλέπεται

Ισπανία

Δεν προβλέπεται

Κύπρος

Δεν προβλέπεται

Λιθουανία

Δεν προβλέπεται

Πολωνία

90%

Σουηδία

90%

Φινλανδία

90%