Τρίτη, 13 Απριλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2166/1993, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε.
[22/10/2015 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]

Προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας νομικών προσώπων που μετασχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, μετά την έναρξη ισχύος του νέου Κ.Φ.Ε.


Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1231/2015 ορίζεται ότι για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014, ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος των μετατρεπόμενων ή συγχωνευόμενων, σύμφωνα με το ν. 2166/1993, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για το χρονικό διάστημα μέχρι το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και όχι μέσα σε ένα (1) μήνα που ισχύει σε περίπτωση διάλυσης ή λήξης της εκκαθάρισης των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, καθώς στις περιπτώσεις αυτές ως τέλος του φορολογικού έτους λαμβάνεται η ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού.

Επισημαίνεται ότι τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1130/25.6.2015 Α.Υ.Ο., περί παράτασης μέχρι τις 31.8.2015 της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, δεν καταλαμβάνουν τις πιο πάνω δηλώσεις των μετατρεπόμενων ή συγχωνευόμενων επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που στις 25.6.2015 είχε λήξει η εξάμηνη προθεσμία υποβολής τους.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ