Τρίτη, 22 Σεπτεβρίου 2020
ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ - ΝΕΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
[08/03/2016 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]

Σύντομα η λύση για τις εκπρόθεσμες διακοπές - Νέα ευέλικτη διαδικασία

Το μείζον θέμα για τις επιχειρήσεις, που αφορά στην εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, συζήτησαν κατά τη συνάντηση, που είχαν, οι Γενικοί Γραμματείς, Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, και Εμπορίου, Αντώνης Παπαδεράκης.

Εξετάστηκαν όλες οι δυνατότητες για τη θεσμοθέτηση μιας μόνιμης, διαφανούς, και ευέλικτης διαδικασίας, που θα επιτρέπει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες να προβαίνουν στην εκπρόθεσμη διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους.

Στόχος είναι να διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, και, ταυτόχρονα, να αποτυπώνεται πλήρως η ορθή φορολογική εικόνα πολιτών και επιχειρήσεων.

Σύντομα, θα πραγματοποιηθεί ακόμα μια συνάντηση, με τη συμμετοχή και άλλων υπηρεσιών και φορέων, που εμπλέκονται στο θέμα.

Οι δύο Γενικοί Γραμματείς συζήτησαν ακόμα τη διασύνδεση του TAXIS με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με σκοπό οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης να επιταχύνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, μέσω της online παροχής Α.Φ.Μ. από αυτές τις υπηρεσίες.

 

Κοινός στόχος, επίσης, είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω του παραεμπορίου. Σε αυτή την κατεύθυνση, συμφωνήθηκε η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης επιχειρήσεων ελέγχου από κοινού.

Συμφωνήθηκε ακόμα η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας μεταξύ των δύο γενικών γραμματειών για τη διαχείριση των όποιων θεμάτων προκύπτουν.