Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100€ ΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ», ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΝ 31.12.2016
[22/02/2017 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN ]
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ