Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
ΈΤΟΙΜΗ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
[01/04/2020 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]

ΈΤΟΙΜΗ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαθέσιμη είναι πλέον και η ιστοσελίδα  https://supportemployees.yeka.gr/login.aspx στην οποία θα μπορούν από σήμερα να υποβάλλουν τις αιτήσεις του οι εργαζόμενοι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 

Οδηγίες συμπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης

Υπενθυμίζουμε πως η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020, ως εξής (για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους με κρατική εντολή):

-Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 1

-Στις 2/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 2

-Στις 3/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 3

-Στις 4/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 4

-Στις 5/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 5

-Στις 6/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 6

-Στις 7/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 7

-Στις 8/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 8

-Στις 9/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 9

-Στις 10/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 0

Προσοχή: Για τους εργαζόμενους σε σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ και πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, μπορεί να γίνει από την 1/4/2020 μέχρι και την 30/4/2020 και σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν, της αναστολής της σύμβασης εργασίας του (σ.σ. ακόμη η εφαρμογή δεν μπορεί να διακρίνει τους εν λόγω εργαζόμενους με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να μη μπορούν να εισέλθουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στην πλατφόρμα, παρά μόνο βάσει ΑΦΜ).

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr