Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 37 ΕΚΑΤ.
[23/11/2011 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/ΗΜΕΡΗΣΙΑ ON LINE]

Προτάσεις για επενδύσεις στην καινοτομία 37 εκατ.

Σε πόλο έλξης για επιχειρήσεις από τις περιφέρειες της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας, εξελίχθηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ που συγκέντρωσε προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 37,2 εκατ. ευρώ και αιτούμενης επιχορήγησης της τάξης των 22,34 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερη από τη διαθέσιμη. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων θα ολοκληρωθεί προς το Φεβρουάριο του 2012. Υπεβλήθησαν συνολικά 221 προτάσεις έναντι 224 προτάσεων που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά. Ο συνολικός αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων (δημόσια και ιδιωτική συμμετοχή) ανέρχεται σε 37.240.753 ευρώ και η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη σε 22.344.451 ευρώ.

Τη μερίδα του λέοντος απέσπασε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία αντιστοιχούν 211 κατατεθειμένες προτάσεις, με συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό 35.157.151 ευρώ και με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 21.094.290 ευρώ. Στον αντίποδα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατατέθηκαν 13 προτάσεις συνολικού αιτούμενου επιλέξιμου ποσού 2.083.601 ευρώ και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης της τάξης των 1.250.160 ευρώ.

 Προγράμματα
 Δράσεις
 ΕΣΠΑ
 Επιδοτήσεις

 Δείτε περισσότερα