Κυριακή, 31 Μαϊου 2020
158 ΕΚ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΚΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA
[15/02/2012 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/ESPA.GR]

158 εκ ευρώ για έργα αστικής ανάπλασης σε οκτώ περιφέρειες της Ελλάδας, μέσω της πρωτοβουλίας Jessica

Υπογράφτηκαν σήμερα, Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012, τρεις Επιχειρησιακές Συμφωνίες για τη δημιουργία Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Jessica, συνολικού ύψους 158 εκ €, χωρίς να υπολογίζεται η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες υπογράφτηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις Περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης, της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, του Βορείου Αιγαίου, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Αναλυτικότερα, υπογράφτηκαν οι παρακάτω Επιχειρησιακές Συμφωνίες JESSICA:
• Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – MARFIN Investment Bank of Greece, για τη διαχείριση των πόρων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (10εκ €), της Ηπείρου (15εκ €), της Δυτικής Μακεδονίας (15εκ €) και του Βορείου Αιγαίου (10εκ €), πέραν της μόχλευσης ιδιωτικών  κεφαλαίων.
• Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – EFG EUROBAK Εργασίας, για τη διαχείριση των πόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (28εκ €) και της Στερεάς Ελλάδας (40εκ €), πέραν της μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων.
• Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – Τράπεζα Πειραιώς, για τη διαχείριση των πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (20εκ €) και της Θεσσαλίας (20εκ €), πέραν της μόχλευσης ιδιωτικών  κεφαλαίων.


Στην εκδήλωση, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εκπροσωπήθηκε από τον υφυπουργό κ. Θάνο Μωραϊτη, ο οποίος τόνισε στην ομιλία του:«Η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας απαιτεί συντονισμένη και σκληρή προσπάθεια όλης της δημόσιας διοίκησης. Από τα υπουργεία μέχρι τις Περιφερειακές Διοικήσεις και τους Δήμους. Απαιτεί όμως και την ενεργοποίηση κάθε διαθέσιμου εργαλείο που διαθέτουμε, ξεπερνώντας την ίδια στιγμή με ταχείς ρυθμούς γραφειοκρατικές και δύσκαμπτες διαδικασίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ενεργοποίηση του Ταμείου JESSICA».

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη υπογραφεί οι δύο πρώτες Επιχειρησιακές Συμφωνίες για τη δημιουργία Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης, μεταξύ ΕΤΕπ και σχήματος Παγκρήτιας Τράπεζας – Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αλλά και της Εθνικής Τράπεζας, για την αξιοποίηση  των πόρων που έχουν δεσμευθεί για την Περιφέρεια της Κρήτης, αλλά και για τους πόρους των Περιφερειών Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων αντίστοιχα.

Η σημερινή υπογραφή και των τριών τελευταίων Επιχειρησιακών Συμβάσεων για τις υπόλοιπες Περιφέρειες αναμένεται να οδηγήσει στη μόχλευση σημαντικών κεφαλαίων, και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην επιλογή, διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση αναπτυξιακών έργων αστικής ανάπλασης σε κάθε περιφέρεια.
Όπως επισήμανε ο κ. Θάνος Μωραϊτης «Μέσα στην επόμενη τετραετία, τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης θα επενδύσουν σε αυτές τις 8 Περιφέρειες το ποσό των 158  εκ. ευρώ σε έργα αστικής ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών περιοχών της χώρας μας. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων των Ταμείων μπορεί να περιλαμβάνει έργα αστικής ανάπτυξης στους ακόλουθους τομείς: αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, έργα βασικής υποδομής, ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) υψηλής τεχνολογίας και υποδομών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία, έργα διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, δίκτυα ενέργειας και έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Είναι βέβαιο ότι οι παραπάνω παρεμβάσεις θα δημιουργήσουν και πολύτιμες θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα, που αποτελεί βασική προτεραιότητα για όλους μας αυτή τη στιγμή».


Η επιλογή των Τραπεζών που συμμετέχουν έγινε μετά την ανταπόκρισή τους σε διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για την ανάδειξη Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης στις Περιφέρειες της Ελλάδας. Υπέβαλλαν προτάσεις μια σειρά από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ακολούθησαν διαδικασίες διαβούλευσης μεταξύ ΕΤΕπ και ενδιαφερόμενων σχημάτων.

Επισημαίνεται ότι η πρωτοβουλία JESSICA στοχεύει στη στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής ανάπτυξης. Οι δράσεις του χρηματοδοτούνται μετά τη σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης, όπου προτείνεται η υλοποίηση έργων με χαρακτηριστικά παρέμβασης ολοκληρωμένου χαρακτήρα. Οι “κοινοί” πόροι του μηχανισμού προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Δεν αποκλείεται και η χρήση αμιγώς ιδιωτικών κεφαλαίων (π.χ από το χρηματοπιστωτικό σύστημα), εάν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Σακελλάρης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχος Περγαντάς, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, κ. Αρχέλας Γρανάς, εκπρόσωποι των υπολοίπων Περιφερειών καθώς και εκπρόσωποι των τριών Τραπεζών.
 Προγράμματα
 Δράσεις
 ΕΣΠΑ
 Επιδοτήσεις

 Δείτε περισσότερα