Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - ΔΡΑΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
[19/03/2012 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/STARUPGREECE.GR]
Χορήγηση Ευνοϊκών Δανείων από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την Alpha Τράπεζα - Δράση: Γενική Επιχειρηματικότητα

Η Δράση Γενική Επιχειρηματικότητα αφορά στη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στον Επενδυτικό Νόμο (Ν.3908/25.01.2011). Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης - ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και την Alpha Τράπεζα. Το σύνολο των κεφαλαίων της Δράσης Γενική Επιχειρηματικότητα ανέρχονται σε 300εκατ €, εκ των οποίων 100εκατ € αφορούν τη συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και 200εκατ € από την Alpha Τράπεζα.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα ταμείο χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) που δημιουργήθηκε στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), με σκοπό να συνεργαστεί με τις Τράπεζες που προέκυψαν από δημόσιο διαγωνισμό για την από κοινού χορήγηση ανακυκλούμενων δανείων. Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και οι επιλεγμένες Τράπεζες συνεπενδύουν και συγχρηματοδοτούν την ίδρυση και την ανάπτυξη κυρίως μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια με ευνοϊκούς όρους, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και μειώνοντας το συνολικό κόστος δανεισμού.

Η Δράση Γενική Επιχειρηματικότητα έχει ως σκοπό τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στον Επενδυτικό Νόμο (Ν.3908/25.01.2011).

Συνοπτικοί όροι δανεισμού:
Ύψος δανείου: από 50.000€ έως 800.000€
Διάρκεια δανείου: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη
Ετήσιο επιτόκιο: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο με 4,40%
Εισφορά του Ν.128/75: 0,60%
Διαχειριστικό κόστος: 900€


Για τους ακριβείς όρους του δανείου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν λεπτομερώς από την Alpha Bank και το ΕΤΕΑΝ Α.Ε..

Τι χρηματοδοτείται:

Δαπάνες που αναφέρονται στην Απόφαση υπαγωγής, με την οποία το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο εντάχθηκε στον Επενδυτικό Νόμο (Ν.3908/25.01.2011).

Κ.Α.Δ. που ωφελούνται:

Όλοι

Κ.Α.Δ., κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας ή περιπτώσεις εταιρειών που εξαιρούνται:

  • Οι κατηγορίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν υπάγονται στον Επενδυτικό Νόμο

  • Όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο δάνειο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι:
Ιστοσελίδα ΕΤΕΑΝ ΑΕ
Επικοινωνία:

Υποβολή Αιτήσεων και Πληροφορίες στην Alpha Bank ως εξής:

  • Στην Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρετήσεως στα 801 11 326 0000 ή 210 326 0000 (επιλογή 6) καθημερινά 8:00 - 16:00

  • Στο Δίκτυο Κατάστημα της Alpha Bank

Πληροφορίες: ΕΤΕΑΝ ΑΕ, Ξενίας 24, 115 28 Αθήνα, Τηλέφωνο 210 7450400, Φαξ 210 7450500, email: info@etean.com.gr
 Προγράμματα
 Δράσεις
 ΕΣΠΑ
 Επιδοτήσεις

 Δείτε περισσότερα