Κυριακή, 31 Μαϊου 2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[15/02/2013 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]
Πρόγραμμα Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπερ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων


Παροχή εγγυήσεων της ΕΤΕΑΝ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών που εκδιδουν οι Τράπεζες και απευθύνονται στους προμηθευτές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χωρίς τη χρήση κεφαλαίων.                                                                                                                       
 
Συνεργαζόμενες Τράπεζες του Προγράμματος Εγγυητικών επιστολών:
 
        1.  Eurobank
        2.  Εμπορική Τράπεζα
        3.  Ελληνική Τράπεζα
        4.  Εθνική Τράπεζα
        5.  Alpha Τράπεζα
        6.  Τράπεζα Αττικής
        7.  Παγκρήτια Τράπεζα
        8.  Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
        9.  Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
       10.  Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
       11.  Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
       12.  Probank
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ
 Προγράμματα
 Δράσεις
 ΕΣΠΑ
 Επιδοτήσεις

 Δείτε περισσότερα