Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021
ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
[16/07/2014 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/KATHIMERINI.GR]

Νέο ευρωπαϊκό επενδυτικό εργαλείο για χρηματοδότηση μικρομεσαίων

 

Ενα νέο επενδυτικό εργαλείο, τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ELTIFs), που αφορούν επενδύσεις που δεν θα προέρχονται από τραπεζική χρηματοδότηση, αλλά από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το προϊόν θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και θα λαμβάνει άδεια λειτουργίας από τις εποπτικές αρχές των χωρών όπου δραστηριοποιείται.

Στην «Κ» μίλησε η κ. Βασιλική Λαζαράκου, α΄ αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία ηγήθηκε της ελληνικής προεδρίας και κατάφερε μαζί με τους συνεργάτες της, Ηλία Πολυζωγόπουλο, Αλέξανδρο Κοροβέση και Μαρία Μαργαριτσανάκη, από τον Μάρτιο μέχρι και τις 25 Ιουνίου, να επιτύχει τη συμφωνία γενικής προσέγγισης στο Συμβούλιο επί του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού από τις 28 χώρες της Ε.Ε. Οπως εξηγεί, ουσιαστικά μιλάμε για ένα νέο τύπο οργανισμού συλλογικών επενδύσεων (fund) που είναι σχεδιασμένος ώστε να συγκεντρώνει κεφάλαια και να επενδύει σε μακροπρόθεσμους στόχους, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δύο πολύ σημαντικούς τύπους επένδυσης: α) έργα υποδομών, όπως, για παράδειγμα, αεροδρόμια, νοσοκομεία, σχολεία, κοινωνική στέγαση και β) μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν περιορισμένες εναλλακτικές λύσεις δανεισμού. Με βάση το σημερινό σχέδιο Κανονισμού, μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις αυτές που έχουν μέση κεφαλαιοποίηση έως 200 εκατ. ευρώ κατά το τέλος χρήσης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις.

Οι «τυχεροί»

Οπως διευκρινίζει η ίδια σήμερα στην Ευρώπη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με βάση μία έκθεση της Επιτροπής, υπολογίζονται σε περίπου 20 εκατομμύρια, ενώ σύμφωνα με άλλη έκθεση, άλλου ευρωπαϊκού φορέα, προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΚΑΑ), μετοχές μόνο 25.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατέχονται από κεφάλαια (funds). Αρα, είναι σημαντικός ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να τύχουν χρηματοδότησης από το κεφάλαια αυτά, εφόσον βέβαια οι διαχειριστές τους επέλεγαν τέτοιου είδους επενδύσεις, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σημειώνεται επίσης ότι τα κεφάλαια των ELTIFs μπορούν να συγκεντρωθούν τόσο από θεσμικούς όσο και από ιδιώτες επενδυτές (retail) εφόσον πληρούνται κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Υπήρξαν, μάλιστα, αντίθετες απόψεις μεταξύ των κρατών-μελών ως προς το ποιοι θα μπορούσαν να επενδύουν σε τέτοια κεφάλαια, λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των επενδύσεών τους, καθώς και τι είδους δικλίδες ασφαλείας και μέτρα προστασίας θα μπορούσαν να θεσπιστούν για τους ιδιώτες επενδυτές. Τελικά, πέραν των διαφόρων ρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν για σκοπούς προστασίας των επενδυτών, τέθηκε και ένας ποσοτικός περιορισμός στην αρχική επένδυση των ιδιωτών επενδυτών.

Συγκεκριμένα, οι ιδιώτες επενδυτές δεν μπορούν να επενδύουν σε ELTIFs πάνω από το 10% του συνολικού τους χαρτοφυλακίου (που αποτελείται μόνο από χρηματοπιστωτικά μέσα και μετρητά). Σύμφωνα πάντα με την κ. Λαζαράκου, τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ELTIFs) είναι ένα νέο είδος οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που επιτρέπει εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης και μάλιστα σε τομείς, επιχειρήσεις και έργα που χρειάζονται μακροπρόθεσμα κεφάλαια. Απευθύνονται σε διαχειριστές funds που θέλουν να προσφέρουν μακροπρόθεσμες επενδυτικές ευκαιρίες σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές σε όλη την Ευρώπη.

 

Η ανάπτυξη

Για τον λόγο αυτό, έχουν σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στη μη τραπεζική χρηματοδότηση. Τέτοιου είδους εναλλακτική χρηματοδότηση αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Επιπλέον, το γεγονός ότι με τον Κανονισμό υιοθετούνται ομοιόμορφοι κανόνες αδειοδότησης, λειτουργίας και εποπτείας των κεφαλαίων αυτών συμβάλλει στην καλύτερη προώθησή τους σε επενδυτές στα κράτη-μέλη και ενισχύει τις πιθανότητες να θεωρηθούν και από τους διαχειριστές ελκυστικά «οχήματα» για προσέλκυση κεφαλαίων εντός κι εκτός Ε.Ε. και στη συνέχεια επένδυση των εν λόγω κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις.