Τρίτη, 13 Απριλίου 2021
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ»
[15/12/2016 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/https://www.taxheaven.gr ]

Με την κ.υ.α. 111482/0092/30.11.2016 καθορίζεται το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη για τα πρόσωπα της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016 και η διαδικασία απόδοσης αυτών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

 

Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και διαμορφώνεται κατ' έτος ως εξής:

 

ΕΤΟΣ                                                 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

2017                                                                      3,33%

2018                                                                      6,67%

2019                                                                      10%

2020 και επόμενα                                                   13,33%

 Προγράμματα
 Δράσεις
 ΕΣΠΑ
 Επιδοτήσεις

 Δείτε περισσότερα