Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: 15 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
[10/12/2010 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του σχεδιασμού μας για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Εντάσσεται μέσα στο συνολικό πλαίσιο των ευρύτερων πρωτοβουλιών μας για την αναθέρμανση της οικονομίας που περιλαμβάνει επιπλέον δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την προώθηση της νέας και νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας, την αξιοποίηση νέων επενδυτικών εργαλείων και την ενίσχυση της ρευστότητας, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού. Δράσεις που έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται στην πραγματική οικονομία.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ
 Προγράμματα
 Δράσεις
 ΕΣΠΑ
 Επιδοτήσεις

 Δείτε περισσότερα