Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»
[10/12/2010 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εισάγεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία. Η αναπτυξιακή επανεκκίνηση με την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων είναι επιτακτική ανάγκη, για την ικανοποίηση της οποίας απαιτούνται συντονισμένες παρεμβάσεις με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της περιφερειακής συνοχής.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ
 Προγράμματα
 Δράσεις
 ΕΣΠΑ
 Επιδοτήσεις

 Δείτε περισσότερα