Κυριακή, 31 Μαϊου 2020
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΜΑΙΟΣ 2014
[30/06/2014 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/EPIXEIRO.GR]

Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Μάιος 2014

 

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, το Μάιο του 2014, διαμορφώθηκε στο -3,5%, από -3,7% τον προηγούμενο μήνα. Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 963 εκατ. ευρώ (Μάιος 2013: αρνητική καθαρή ροή 1.551 εκατ. ευρώ).

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάιο του 2014, ήταν αρνητική κατά 801 εκατ. ευρώ (Μάιος 2013: αρνητική καθαρή ροή 1.209 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -4,5%, από -4,8% τον Απρίλιο του 2014. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -4,4%, από -4,6% τον προηγούμενο μήνα και η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 793 εκατ. ευρώ (Μάιος 2013: αρνητική καθαρή ροή 1.042 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -5,2%, το Μάιο του 2014, από -7,5% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, το Μάιο του 2014, ήταν θετική κατά 84 εκατ. ευρώ (Μάιος 2013: θετική καθαρή ροή 54 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε στο 1,0%, από 0,8% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 246 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Μάιο του 2014 (Μάιος 2013: αρνητική καθαρή ροή 396 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -3,0%, από -3,2% τον προηγούμενο μήνα.

 

 

 Προγράμματα
 Δράσεις
 ΕΣΠΑ
 Επιδοτήσεις

 Δείτε περισσότερα