Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
Πράσινο συνέδριο το ΕΣΩ
[06/02/2012 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: www.greenbusiness.gr]
πατήστε για μεγέθυνση
eso_logo_F20571.jpg

Το ΕΣΩ, συνέδριο για την εσωτερική διακόσμηση, θα καταστεί μία ανθρακικά ουδέτερη εκδήλωση, ένα "πράσινο" συνέδριο, μετά την πλήρη αντιστάθμιση του συνόλου των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που θα προκαλέσει η πραγματοποίησή του.

Για το σκοπό αυτό οι διοργανωτές συνεργάζονται με την Green Evolution, επιχείρηση εξειδικευμένη στο χώρο της διαχείρισης και αντιστάθμισης των αερίων τoυ θερμοκηπίου, η οποία σύμφωνα με τον Δρ. Ιωάννη Παππά, διευθύνοντα σύμβουλο, θα μετρήσει και στη συνέχεια θα αντισταθμίσει πλήρως το ανθρακικό αποτύπωμα της εκδήλωσης συμπεριλαμβανομένου του αποτυπώματος του αντίστοιχου ιστοχώρου ώστε αυτή να καταστεί ανθρακικά ουδέτερη.

Το εγχείρημα θα υλοποιηθεί με την εφαρμογή όλων των διεθνώς παραδεκτών πρακτικών και των προτύπων GHG Protocol των WRI/WBCSD και  ISO 14064-1:2006 που είναι ενσωματωμένα στο σχήμα πιστοποίησης που έχει δημιουργήσει, και εφαρμόζει η εταιρεία Green Evolution για προϊόντα, υπηρεσίες, ιστοχώρους και εκδηλώσεις, το CO2 Neutral Seal.

Το ΕΣΩ συντάσσεται με τους οργανισμούς που στοχεύουν στον έλεγχο και τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου. Για το σκοπό αυτό, οι διοργανωτές πήραν την απόφαση να ξεκινήσουν την προσπάθεια διαχείρισης των αερίων του θερμοκηπίου που θα προκαλέσει η πραγματοποίηση της εκδήλωσης με πρώτο στόχο τη μείωσή τους αλλά σε δεύτερο χρόνο επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους για τη σταδιακή μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που συνοδεύουν την καθημερινή δραστηριότητα των οργανισμών τους.