Δευτέρα, 21 Μαϊου 2018
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΜΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΜΥ, ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΟΡΟΥ.
[13/07/2011 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]
Κλίμακες Παρακράτησης ΦΜΥ.

Πρόγραμμα Υπολογισμού ΦΜΥ, πληρωτέων αποδοχών και ετήσιας εκκαθάρισης φόρου.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ