Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
Π.Δ. 299/2003 ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
Π.Δ. 299/2003 ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
[20/11/2010 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 299 Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ