Τετάρτη, 23 Μαϊου 2018
ΆΝΟΙΞΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
[29/05/2017 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/www.taxheaven.gr]

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Α.Α.Δ.Ε., είναι πλέον διαθέσιμη η υπηρεσία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016.