Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩΝ» - ΈΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «OFFSHORE»
[15/02/2017 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN ]
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ