Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2020
Η ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
[10/01/2014 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/LOGISTIS.GR]


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ