Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2016 ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΙΑΤΡΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ Τ. ΟΓΑ
[26/10/2017 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/www.taxheaven.gr]

Σύμφωνα με την απόφαση 468 της συνεδρίασης 46/19-10-17, το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. αποφάσισε την περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών έτους 2016, για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και των εισφορών Β΄ εξαμήνου έτους 2016, για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και τ. ΟΓΑ, έως 31-1-2018.


 

Πηγή: www.taxheaven.gr