Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019
Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. 526/10/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ-ΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ
[12/01/2018 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/www.taxheaven.gr]