Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020
ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΠΑΓΙΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ»
[09/12/2016 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/http://taxheaven.gr ]

Με αφορμή ερώτηση που υπέβαλε ο Βουλευτής κ. Α. Βεσυρόπουλος προς τον Υπουργό Οικονομικών, στις 3-8-2016, για το αν η τροπολογία  που ψήφισε η κυβέρνηση για την παράταση, είναι σύστοιχη με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ με αριθμούς ΣτΕ 1623/2016 και ΣτΕ 888/2016, και τις αποφάσεις των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ΔΕΦΑ Α' Τριμελές 624/2014, 628/2014, 631/2014, ΔΕΦ Χανιών 24/2013, οι οποίες  αφορούν θέματα παραγραφής. 

Ο βουλευτής ρώτησε επίσης εάν υπάρχει κίνδυνος, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ 1623/2016 και ΣτΕ 888/2016 να θεωρηθούν παραγεγραμμένες κάποιες υποθέσεις. 

Το Υπουργείο Οικονομικών με έγγραφο που κατέθεσε στην Βουλή μεταξύ άλλων έδωσε την παρακάτω απάντηση σε ότι αφορά το θέμα της παραγραφής: 

"Αναφορικά με τις επικαλούμενες δικαστικές αποφάσεις δέον να αναφερθεί ότι η νομολογία δεν αναγνωρίζεται στη χώρα μας ως τυπική πηγή δικαίου και δεν έχει ισχύ κανόνα δικαίου. 

Το δεδικασμένο των δικαστικών αποφάσεων που μνημονεύονται στην ερώτηση ισχύει μόνο μεταξύ των διαδίκων και ορισμένων καθορισμένων από το νόμο προσώπων. Η σχετικότητα αυτή εκπηγάζει από το δικαίωμα ακρόασης του άρθρου 20 του Συντάγματος. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη νομοθεσία που ρυθμίζει τα υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου μεταξύ των διαδίκων. Επί του νομικού ζητήματος της φορολογικής παραγραφής δεν μπορεί να γίνει αναφορά σε δημιουργία «πάγιας νομολογίας»."