Τρίτη, 07 Απριλίου 2020
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/02 Η ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.
[09/02/2017 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN ]

Στο πλαίσιο έγκαιρης αποφυγής διαχειριστικών σφαλμάτων και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μηχανογραφικές προσαρμογές στην Α.Π.Δ. λόγω της ένταξης νέων ασφαλιστικών κατηγοριών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016, η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. αναστέλλει προσωρινά, μέχρι την Παρασκευή 17/02/2017, την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) στο διαδικτυακό σύστημα, για τη μισθολογική περίοδο απασχόλησης 01/2017.