Πέμπτη, 24 Σεπτεβρίου 2020
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
[04/02/2020 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/www.taxheaven.gr]

Διαδοχική ασφάλιση στο νέο ασφαλιστικό

 

Στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έχει ήδη κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση υπάρχουν αλλαγές στο θεσμό της διαδοχικής ασφάλισης, αφού με το άρθρο 26 αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 19 του ν. 4387/2016

 

Σύμφωνα με το εν λόγω νομοσχέδιο, για όσους συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος και έχουν διαδοχική ασφάλιση, ο τελευταίος φορέας ασφάλισης καθίσταται αρμόδιος εφόσον έχουν συμπληρώσει σε αυτόν 1000 ημέρες εργασίας εκ των οποίων οι 300 ημέρες εργασίας την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή την διακοπή της απασχόλησης (με το προηγούμενο καθεστώς απαιτούνταν 1500 ημέρες εργασίας και 500 την τελευταία πενταετία).

 

Για τους συνταξιούχους λόγω θανάτου ή αναπηρίας απαιτούνται 600 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου της αναπηρίας ή του θανάτου.

 

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων του απαιτούμενου συνολικού χρόνου ασφάλισης (δηλαδή των 1000 ημερών) καθώς και των 600 ημερών μπορεί να γίνει εξαγορά στρατιωτικής θητείας.

 

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές το αίτημα διαβιβάζεται από το τελευταίο φορέα στον φορέα εκείνο που ο υποψήφιος συνταξιούχος έχει διανύσει τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης και πληροί τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση που προβλέπει η νομοθεσία του.

 

Σημαντική όμως εξέλιξη θεωρείται η νομοθετική παρέμβαση που δίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης σε όσους συνταξιοδοτούνται με διαδοχική ασφάλιση λόγω γήρατος με 15 τουλάχιστον έτη και συμπληρωμένο το 67 έτος της ηλικίας από τον τελευταίο τους φορέα ασφάλισης χωρίς την έρευνα συνδρομής των παραπάνω προϋποθέσεων.

 

Οι διατάξεις αφορούν αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου καθώς και για όσες εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι και όσες έχουν απορριφθεί επανεξετάζονται κατόπιν όχλησης – αίτησης του ασφαλισμένου με έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων μετά την ισχύ του νόμου.

 

Κλείνοντας να σημειωθεί πως πρέπει να αναμένουμε τις τελικές διατάξεις του νομοσχεδίου όπως αυτό αρχικά θα κατατεθεί στη Βουλή και φυσικά όπως τελικώς θα ψηφιστεί.

Μαργαρίτα Κάρδαρη