Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020
ΕΡΓΑΝΗ: ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Β' ΦΑΣΗ)
[23/07/2020 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]

ΕΡΓΑΝΗ: ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Β' ΦΑΣΗ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                      

22/07/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Στις περιπτώσεις εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν για πρώτη φορά σε αναστολή μετά την 01/06/2020 και οι οποίοι αποχώρησαν (με οικειοθελή αποχώρηση ή καταγγελία σύμβασης ή λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου) από την επιχείρηση, κατά το χρονικό διάστημα πριν από την υποβολή του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», στις δηλώσεις αναστολών μηνός Ιουνίου και στο πεδίο «ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ» της καρτέλας του εργαζόμενου πρέπει να επιλέγεται η τιμή «Εργαζόμενοι με αναστολή μετά την 01/06/2020 που έχουν αποχωρήσει».

2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΦΑΣΗ

Για την μεταφορά των ΙΒΑΝ των εργαζομένων από τα στοιχεία των εντύπων «ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Β΄ – ΦΑΣΗ» σε αυτά του αντίστοιχου εντύπου ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Β΄ – ΦΑΣΗΣ, θα πρέπει να προβείτε σε διαγραφή τυχόν προσωρινών εντύπων ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Β΄ – ΦΑΣΗΣ (χωρίς ΙΒΑΝ) και στη συνέχεια να δημιουργήσετε νέο έντυπο ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr