Κυριακή, 27 Σεπτεβρίου 2020
ΕΡΓΑΝΗ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Β- ΦΑΣΗ), ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
[02/09/2020 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]

ΕΡΓΑΝΗ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Β- ΦΑΣΗ), ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπ. Εργασίας έγιναν γνωστά τα κάτωθι:

1. Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις-εργοδότες να υποβάλλουν «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β ́-ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΣΤΟΝ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ  «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»  (Β ́ -ΦΑΣΗ) -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο από 31/8/2020 έως και  4/9/2020.

2. Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις-εργοδότες να υποβάλλουν  υπεύθυνες δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Ιούλιο, από 31/8/2020 έως και  4/9/2020.

3. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή και υπεύθυνων δηλώσεων εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης (τομέας τουρισμού).

4. Στις 10/9/2020 θα πραγματοποιηθούν πληρωμές της  αποζημίωσης  ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.

5.Παρατείνεται  η  προθεσμία  υποβολής  υπεύθυνων  δηλώσεων  εργαζομένων ειδικών κατηγοριών της με αριθμ.πρωτ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β’ 1547 και Β’ 1841) ΚΥΑ όπως ισχύει, έως και 30/9/2020.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr