Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
[13/11/2020 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12/11/2020

Προθεσμίες Υποβολών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τον μήνα Οκτώβριο

ΕΚΤΑΚΤΩΣ  για την ομαλή λειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι υποβολές δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας μηνός Οκτωβρίου από εργοδότες και εργαζομένους θα ολοκληρωθούν στις 15/11/2020, ώρα 15:00

Ειδικότερα, η ανωτέρω προθεσμία αφορά στις κάτωθι υποβολές:

γιατιςεπιχειρήσειςεργοδότεςπουανήκουνστουςπληττόμενουςκλάδουςΕπισιτισμού, Τουρισμού, Μεταφορών, ΠολιτισμούκαιΑθλητισμούβάσειΚΑΔσύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της αριθμ. οικ. 42774/1072/20-10-2020 ΚΥΑ (Β΄4706)

γιατιςεπιχειρήσειςεργοδότεςτωνοποίωναναστέλλεταιηεπιχειρηματικήτουςδραστηριότηταήπλήττονταικαιεδρεύουνήέχουνπαραρτήματακαιμόνογιατουςεργαζόμενουςσεαυτά, σεμία από τις κατωτέρω περιφερειακές ενότητες:

Κοζάνης (γιαδιάστημα : 16/10/2020 -31/10/2020)

Καστοριάς (γιαδιάστημα: 23/10/2020-31/10/2020)

Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, ΙωαννίνωνκαιΛάρισας ( μόνο για 30/10/2020 και 31/10/2020)

Σημείωση: Για τις επιχειρήσεις των ανωτέρω περιφερειακών ενοτήτων,  οι οποίες ενώ αρχικά έχουν πληττόμενους ΚΑΔ τον Οκτώβριο, στη συνέχεια έχουν κλειστούς με εντολή δημόσιας αρχής, υποβάλλονται 2 δηλώσεις: 1 ως πληττόμενη επιχείρηση μέχρι την ημερομηνία απαγόρευσης λειτουργίας της και 1 ως κλειστή από την ημερομηνία απαγόρευσης και έως 31/10/2020.

γιατιςεπιχειρήσεις–εργοδότεςπουπλήγηκαναπότονκυκλώνα«Ιανό», κατάταοριζόμενα στοάρθρο 5 του ν. 4728/2020 (Α΄186)

γιατιςεπιχειρήσειςεργοδότες πουέχουνθέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένων κατά τα οριζόμενα της υπ΄αριθμ. 39363/1537/30-9-2020 (Β΄4262).

 

Πηγή: www.taxheaven.gr