Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΔ
[17/12/2020 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΔ

Καθορισμός των υπόχρεων προς καταβολή προσώπων και του χρόνου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 - Υπολογισμός και καταβολή Δώρου σε εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης της εργασίας Υπολογισμός και καταβολή Δώρου σε εργαζόμενους σε εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ - Διαδικασία καθορισμού και απόδοσης του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβολή του στους εργαζομένους Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων έτους 2020 για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί - Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων έτους 2020 για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Μετά τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. χθες αργά το βράδυ (σ.σ. 16.12.2020) της σχετικής Κ.Υ.Α., λίγες μόνο μέρες πριν καταβολή του δώρου Χριστουγέννων, ο κλάδος των λογιστών είναι για μία ακόμη φορά αντιμέτωπος με τη γραφειοκρατία που δε λέει να κοπάσει ακόμη και εν μέσω πανδημίας. Τα προβλήματα δε φαίνεται να λύνονται, εν αντιθέσει γιγαντώνονται και συσσωρεύονται, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση του άγχους και της ανασφάλειας. Η Κ.Υ.Α. έπρεπε να είχε δημοσιευθεί εδώ και αρκετές μέρες ώστε να έχουμε όλοι τον απαραίτητο χρόνο να τη μελετήσουμε και να προβούμε στον ορθό χειρισμό της κάθε περίπτωσης. 

Το «σίριαλ» που αφορά στο δώρο Χριστουγέννων συνεχίζεται λοιπόν και δυστυχώς θα μας ταλαιπωρήσει για αρκετές ακόμη ημέρες. Είναι λυπηρό ότι ο λογιστής, εξουθενωμένος από την υπερπροσπάθεια τόσων μηνών δεν έχει ακόμη τη δέουσα αντιμετώπιση και το σεβασμό από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αφού η πραγματικότητα δείχνει πως συνεχώς βρίσκονται εμπόδια και δεν μπορεί να ασκήσει απρόσκοπτα το επάγγελμά του, αφού εργάζεται νυχθημερόν και με ασφυκτικές προθεσμίες. Είναι σίγουρο πως σε πολλές περιπτώσεις εργαζομένων, η αναλογία του δώρου που θα καταβληθεί από το κράτος δε θα είναι η ορθή, διότι όλο αυτό το διάστημα έχουν παρατηρηθεί λανθασμένες υποβολές για τις οποίες όμως δεν ευθύνονται οι συνάδελφοι λογιστές, αλλά το κομφούζιο που έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα με τις συνεχόμενες αλλαγές, τη νομοθεσία, τις αποφάσεις, τα λάθη των υπευθύνων, την πολυπλοκότητα των υποβολών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, κ.ά. Για τους λόγους αυτούς και για να μη χάσει κανείς εργαζόμενος αυτά που δικαιούται, αλλά και για να μην απολογείται ο κάθε συνάδελφος για τα λάθη των άλλων που συχνά καλείται να τα πληρώσει ο ίδιος, το υπ. Εργασίας οφείλει, μετά την καταβολή του δώρου να «τρέξει» εκ νέου και λίαν συντόμως τη διαδικασία, αφού προηγουμένως δώσει τη δυνατότητα ορθών επαναλήψεων για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, κ.λπ. (σ.σ. θυμίζουμε ότι τον Οκτώβριο είχαμε την αυθαίρετη σύντμηση της προθεσμίας υποβολής). Η ουσία είναι να πάρουν οι εργαζόμενοι αυτά που δικαιούνται και να μη ταλαιπωρούμαστε εμείς οι λογιστές με ατέρμονες και χρονοβόρες διαδικασίες, ούτε φυσικά να είμαστε υπόλογοι για την ολιγωρία άλλων. 

Με την εν λόγω Κ.Υ.Α. δίνονται στη δημοσιότητα όσα αφορούν στον υπολογισμό και στην καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2020, καθώς και στις ασφαλιστικές εισφορές και στην υποβολή της Α.Π.Δ. 

● Καθορισμός των υπόχρεων προς καταβολή προσώπων και του χρόνου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 1.5.2020 έως 31.12.2020, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4728/2020 καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων που αναλογεί στις ημέρες πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους κατά το χρονικό διάστημα από 1.5.2020 έως 31.12.2020.

Η καταβολή της ανωτέρω αναλογίας γίνεται από τους υπόχρεους προς τούτο εργοδότες κατά το χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ.19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση

Σημείωση Taxheaven

Άρθρο 10 Απόφασης 19040/7.12.1981

1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, που σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά σε χρήμα μόνο, καταβάλλονται την 21η Δεκεμβρίου και την Μεγάλη Τετάρτη αντίστοιχα. Ο εργοδότης όμως μπορεί να παρακρατήσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου ή την 30ή Απριλίου το ποσό που αναλογεί στο επίδομα, χωρίς να μπορεί να το καταβάλει αργότερα από τις ημερομηνίες αυτές.

2. Τα ανωτέρω επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων μπορούν να περιορισθούν για τους υπαλλήλους και για τους εργάτες, και των δύο φύλων, σε ποσά ίσα με το 50πλάσιο για το επίδομα Πάσχα και το 100πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου. Τα ποσά αυτά μειώνονται ανάλογα για απασχόληση μικρότερη των χρονικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης. 

3. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις στις οποίες τα επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων (δώρα) κατεβάλλοντο μέχρι τώρα, είτε από συμβατική υποχρέωση ή συνήθεια είτε από υποχρεωτικό κανόνα δικαίου, με βάση υψηλότερα ποσά αποδοχών, ή αν, από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας ή απόφαση διαιτησίας ή άλλη διάταξη, προκύπτει κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της παρούσης, μισθός ή ημερομίσθιο υψηλότερο.

● Υπολογισμός και καταβολή δώρου σε εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης της εργασίας

Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των εργαζομένων στους ως άνω εργοδότες έχει τεθεί σε αναστολή από αυτούς ή οι εργαζόμενοι υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής και εντάσσονται στο εκ του νόμου καθεστώς της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν. 4690/2020 (Α' 104), το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο ή στα χρονικά διαστήματα της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογιζόμενο επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του αντίστοιχου διαστήματος.

 

Δείτε τη συνέχεια του άρθρου στα επισυναπτόμενα.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ