Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
[02/05/2018 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/www.taxheaven.gr]
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ