Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2020
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ
[01/02/2019 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]

Επαγγελματικοί λογαριασμοί: Παράταση δήλωσης στην ΑΑΔΕ 

Με τη νέα απόφαση Α 1033/2019 παρατείνεται η δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στην ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση:

"1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/2017 (Β’ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1184793/2018 (Β’ 5619) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν έως την 28η Φεβρουαρίου 2019».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/2017 (Β’ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1184793/2018 (Β’ 5619) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν έως την 28η Φεβρουαρίου 2019»."