Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019
ΠΟΛ.1059/2017 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ
[20/04/2017 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN ]
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ