Σάββατο, 04 Δεκεμβρίου 2021
ΕΓΛΣ - ΟΜΑΔΑ 6
ΕΓΛΣ - ΟΜΑΔΑ 6
[25/11/2010 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ]
Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τους υποχρεωτικούς βαθμούς από την 6η ομάδα Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ)
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ