Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
[07/01/2015 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/TAXHEAVEN]
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ