Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022
Πάγια και Αποσβέσεις (Λογιστική και Φορολογική βάση-Ομοιότητες και Διαφορές) Πίνακας συντελεστών φορολογικών αποσβέσεων (κατά λογαριασμό λογιστικής).
[24/11/2017 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/www.taxheaven.gr]
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ