Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ - ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (ΚΑΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ)
[12/12/2017 - ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/www.taxheaven.gr]
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ