Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε 34 Δήμους - Θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων - 6.339 θέσεις πλήρους 8μηνης απασχόλησης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Η Δράση αυτή αποσκοπεί:
- στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων
- στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
- στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών
- στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης
- στην βελτίωση των υποδομών των Δήμων
- στην αναβάθμιση των προσόντων των ανέργων
- στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών
ΙΣΧΥΕΙ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EUR 43992061

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ: EUR 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ %:
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: από 03/10/2016  εώς 13/10/2016 
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ: Άνεργοι
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Εκπαίδευση - Επιμόρφωση
ΠΕΔΙΑ : Εκπαίδευση - Επιμόρφωση, Απασχόληση
ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΑΤΩΝ : Ελλάδα
ΤΥΠΟΣ : Πρόσκληση υποβολής πρότασης 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ : Ευρωπαική Επιτροπή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :
ΣΧΕΤΙΚΟ DOWNLOAD : Πρόσκληση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος Τηλ 210 9989100, 11320

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
http://www.oaed.gr/-/programma-koinophelous-charaktera-se-34-demous-epiblepontes-phoreis-thylakes-ypseles-anergias-symperilambanomenes-tes-katartises-ton-symmetechonton-gi
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3162
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Η συμβολή του Προγράμματος μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης παρεμβάσεων απασχόλησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την απασχόληση, την καταπολέμηση της φτώχειας και την εκπαίδευση, υποστηρίζοντας έτσι το συνολικό όραμα της χώρας για τη αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ : Ευρωπαική Επιτροπή 
ΙΣΧΥΕΙ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EUR 2667494908
ΥΠΟΒΟΛΕΣ:
ΠΛΑΙΣΙΟ:

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
https://www.espa.gr/elibrary/Anthr._Dynamiko_Ekpaideusi_2014GR05M9OP001_1_4_el.pdf
https://www.espa.gr/el/pages/staticOPEpanadvm.aspx