Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Οι άνεργοι που θα συμμετέχουν σε αυτά θα απασχοληθούν στην υλοποίηση έργων τα οποία θα αφορούν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Προκειμένου δε να επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων, όπως συμβουλευτική, κατάρτιση κ.λπ . Αναφορικά με τη συμβουλευτική, στα ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ θα προσφέρονται δύο υποχρεωτικές συνεδρίες στους ωφελούμενους, κατά την είσοδο και την έξοδο τους στην πράξη. Η δε Κατάρτιση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση απασχόλησης για την οποία έχουν επιλεχθεί και μία ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει στην παρούσα πράξη μετά το 2ο μήνα του προγράμματος. Οι όροι και τα επιμέρους θέματα που αφορούν στην κατάρτιση προσδιορίζονται αναλυτικά στην σχετική Δημόσια Πρόσκληση της Κατάρτισης.

Για κάθε ωφελούμενο, που τοποθετείται από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της Δράσης το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:

- σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και
- σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους κάτω των 25 ετών κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών, που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.
ΙΣΧΥΕΙ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EUR 24139633.87

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ: EUR 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ %:
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: από 14/07/2017  εώς 24/07/2017 
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ: Κρατικές - Δημόσιες υπηρεσίες, Άνεργοι
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Εκπαίδευση - Επιμόρφωση
ΠΕΔΙΑ : Εκπαίδευση - Επιμόρφωση, Απασχόληση
ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΑΤΩΝ : Ελλάδα
ΤΥΠΟΣ : Πρόσκληση υποβολής πρότασης 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ : Ευρωπαική Επιτροπή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :
ΣΧΕΤΙΚΟ DOWNLOAD : Δημόσια Πρόσκληση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος Τηλ 11320 (αστική χρονοχρέωση) Δευτέρα-Παρασκευή 8:30-14:30, 210 9989014, 210 9989016, 210 9989017

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3481
http://ait.oaed.gr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Η συμβολή του Προγράμματος μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης παρεμβάσεων απασχόλησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την απασχόληση, την καταπολέμηση της φτώχειας και την εκπαίδευση, υποστηρίζοντας έτσι το συνολικό όραμα της χώρας για τη αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ : Ευρωπαική Επιτροπή 
ΙΣΧΥΕΙ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EUR 2667494908
ΥΠΟΒΟΛΕΣ:
ΠΛΑΙΣΙΟ:

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
https://www.espa.gr/elibrary/Anthr._Dynamiko_Ekpaideusi_2014GR05M9OP001_1_4_el.pdf
https://www.espa.gr/el/pages/staticOPEpanadvm.aspx