Παρασκευή, 24 Μαϊου 2019

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε 34 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με 7.180 θέσεις πλήρους 8μηνης απασχόλησης (Β' κύκλος)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΑΕΔ
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Tο πρόγραμμα αφορά στην απασχόληση 7.180 ανέργων (ωφελούµενοι/ες) σε θέσεις πλήρους απασχόλησης συνολικής διάρκειας 8 µηνών σε 34 Δήµους - θύλακες υψηλής ανεργίας (επιβλέποντες Φορείς). Απευθύνεται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι θα ασχοληθούν με την υλοποίηση έργων που αφορούν στη βελτίωση της καθηµερινής ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Το πρόγραμμα στοχεύει τόσο στην άµεση αντιµετώπιση της ανεργίας πληθυσµιακών οµάδων που πλήττονται περισσότερο, όσο και στην αναβάθµιση των προσόντων των συµµετεχόντων, µε παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση. Συγκεκριμένα, οι άνεργοι που θα επιλεγούν να απασχοληθούν, θα λαμβάνουν 2 υποχρεωτικές συνεδρίες συµβουλευτικών υπηρεσιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) κατά την είσοδο και την έξοδό τους από το πρόγραμμα. Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί µε το σύστηµα επιταγών κατάρτισης (voucher). Οι ωφελούµενοι θα εργάζονται στη θέση απασχόλησης για την οποία έχουν επιλεγεί και µία ηµέρα της εβδοµάδας θα συµµετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει µετά τον 2ο µήνα του προγράµµατος.
ΙΣΧΥΕΙ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EUR 49628490.75

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ: EUR 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ %:
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: από 14/12/2017  εώς 27/12/2017 
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ: Άνεργοι
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Εκπαίδευση - Επιμόρφωση
ΠΕΔΙΑ : Εκπαίδευση - Επιμόρφωση, Απασχόληση
ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΑΤΩΝ : Ελλάδα
ΤΥΠΟΣ : Πρόσκληση υποβολής πρότασης 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ : Υπουργείο Εργασίας 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :
ΣΧΕΤΙΚΟ DOWNLOAD : Προκήρυξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος Τηλ 210 9989100, 11320

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3672
http://www.oaed.gr/-/programma-koinophelous-charaktera-se-34-demous-gia-7-180-theseis-plerous-apascholeses-b-kyklos-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Ο Οργανισμός είναι το κύριο όργανο εφαρμογής της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας προσαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης, σε αρμονία με το εκάστοτε Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης της Χώρας και τις συναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ειδικότερα, ο Οργανισμός μεριμνά για - τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του εργατικού δυναμικού. - την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. - την διευκόλυνση της επαφής μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. - διάφορες παροχές, όπως τη με προϋποθέσεις επιδότηση ανέργων, τη συμπλήρωση των επιδομάτων κύησης και μητρότητας που παρέχει το ΙΚΑ κλπ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ : Υπουργείο Εργασίας 
ΙΣΧΥΕΙ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EUR 
ΥΠΟΒΟΛΕΣ:
ΠΛΑΙΣΙΟ:

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
http://www.oaed.gr