Δευτέρα, 27 Σεπτεβρίου 2021

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΑΕΔ
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών, που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για την πρώτη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Ο ΟΑΕ∆ θα επιχορηγήσει το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους 20.000 νέων θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων μισθωτής εργασίας στις επιχειρήσεις τους.
ΙΣΧΥΕΙ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EUR 114000000

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ: EUR 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ %:
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: από 17/01/2018 
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ: Μικρομεσσαίες επιχειρήσεις, Άνεργοι
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
ΠΕΔΙΑ : Απασχόληση
ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΑΤΩΝ : Ελλάδα
ΤΥΠΟΣ : Πρόσκληση υποβολής πρότασης 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ : Υπουργείο Εργασίας 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :
ΣΧΕΤΙΚΟ DOWNLOAD : Δημόσια Πρόσκληση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
http://www.oaed.gr/-/programma-epichoregeses-tes-protes-proslepses-misthotou-on-apo-autoapascholoumenous-neous-kai-epicheireseis-neon-elikias-eos-35-eton
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Ο Οργανισμός είναι το κύριο όργανο εφαρμογής της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας προσαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης, σε αρμονία με το εκάστοτε Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης της Χώρας και τις συναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ειδικότερα, ο Οργανισμός μεριμνά για - τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του εργατικού δυναμικού. - την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. - την διευκόλυνση της επαφής μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. - διάφορες παροχές, όπως τη με προϋποθέσεις επιδότηση ανέργων, τη συμπλήρωση των επιδομάτων κύησης και μητρότητας που παρέχει το ΙΚΑ κλπ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ : Υπουργείο Εργασίας 
ΙΣΧΥΕΙ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EUR 
ΥΠΟΒΟΛΕΣ:
ΠΛΑΙΣΙΟ:

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
http://www.oaed.gr