Δευτέρα, 27 Σεπτεβρίου 2021

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης. Επέκταση, εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. Προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων: τεμαχισμός σε φιλέτα, συσκευασία, κονσερβοποίηση, κατάψυξη, κάπνισμα, αλάτισμα, μαγείρεμα, διατήρηση σε ξίδι, αποξήρανση, προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ΙΣΧΥΕΙ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EUR 50000000

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ: EUR 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ %:
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: από 23/10/2017  εώς 23/03/2018 
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ: Ομοσπονδίες - Ενώσεις, Επιμελητήρια - Συλογ. φορείς, Μικρομεσσαίες επιχειρήσεις, Νομικά πρόσωπα, Φυσικά Πρόσωπα
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Υποστήριξη στην παραγωγή, Δημιουργία εργαλείων
ΠΕΔΙΑ : Αγροτικά
ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΑΤΩΝ : Ελλάδα
ΤΥΠΟΣ : Πρόσκληση υποβολής πρότασης 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ : Ευρωπαική Επιτροπή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :
ΣΧΕΤΙΚΟ DOWNLOAD : Προκήρυξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιεία κ Θάλασσα Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα Τηλ 213 1501151 Φαξ 210 7774080 Ιωάννης Κουντουράκης 213 1501186 ikountourakis@mou.gr Αντώνιος Σωτηρόπουλος 213 1501181 asotiropoulos@mou.gr Σταμάτης Καμπόλης 213 1501160 skampolis@mou.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3588
http://www.alieia.gr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης. Βιωσιμότητα της θαλάσσιας αλιείας και βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που εξαρτώνται παραδοσιακά από την αλιεία. Προστασία και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των έμβιων πόρων, έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων, συλλογή αλιευτικών δεδομένων και βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ : Ευρωπαική Επιτροπή 
ΙΣΧΥΕΙ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EUR 523406309
ΥΠΟΒΟΛΕΣ:
ΠΛΑΙΣΙΟ:

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
http://www.alieia.gr