Δευτέρα, 27 Σεπτεβρίου 2021
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Η παρούσα ενόητα δεν αφορά σε καθοδήγηση ή πρόταση συγκεκριμένων εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού. Παρακαλώ πολύ όπως διενεργήσετε έρευνα αγοράς στον κλάδο εταιρειών λογιστικών και φορολογικών προγραμμάτων.Διαχείριση Ερωτημάτων