Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΦΑΝΤΑΡΟ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

ΜΠΟΡΕΙ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΗΤΕΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗς ΜΟΡΦΗΣ ΙΚΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Δεν υπάρχει απαγόρευση στην Ελληνική Νομοθεσία που να δημιουργεί ασυμβίβαστο για το συγκεκριμένο θέμα(συνύπαρξη ιδιότητας κληρωτού οπλίτη και εμπόρου).Κατά συνέπεια μπορεί αυτός που διάγει την στρατιωτική του θητεία να συμμετέχει σε κάθε είδους επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής.

Υπάρχουν περιπτώσεις που κληρωτοί διακόπτουν την συμμετοχή τους σε εταιρείες προκειμένου να απαλλαχθούν από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα της θητείας τους. Διαχείριση Ερωτημάτων