Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: POS
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Καλησπέρα, θα ήθελα να ενημερωθώ σχετικά με την εγκατάσταση POS, έως πότε δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική, ώστε να φροντίσω να το προμηθευτώ έγκαιρα.
Πολύκαρπος Περτσινίδης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Με την Κ.Υ.Α. 45231-2017 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄1445/27-4-2017 καθορίζονται οι υπόχρεοι δικαιούχων πληρωμής (με POS) και η προθεσμία συμμόρφωσης.
Αυτή (η προθεσμία συμμόρφωσης) ορίστηκε σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της εγκυκλίου, δηλαδή στις 27-7-2017.Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα ημερών προ της παρέλευσης της τρίμηνης προθεσμίας οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση .
Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός ενός μήνα από την έναρξη ή μεταβολή.Διαχείριση Ερωτημάτων